Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi


Bu eğitim hakkında
 • Yatırım projeleri analiz süreci anlayışının geliştirilmesi
 • Kurumunuzdaki yatırım projeleri olanaklarının tanımlanması
 • Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli teknikleri öğreneceksiniz
 • Yatırım prjojerinin risklerinin ölçüm ve analizini öğreneceksiniz
 • Harcama kısıtlamalarnın yatırım projeleri karaları üzerindeki etkilerini anlayacaksınız
 • Yatırım projelerinin firmanın rekabet durumunu ve geleceğıni nasıl etkilediğini anlayacaksınız
Kimler katılmalı?

Finansal Analistler, Finans ve Proje Yöneticileri, Planlama ve Bütçe Yöneticileri, Mali kaynakların planlaması ve kullanımında gerekli finansal bilgileri isteyen yöneticiler, bölüm sorumluları ve ekip liderleri ile küçük veya orta ölçekli firmaların sahipleri.

Eğitim içeriği
Tümünü göster
 • Yatırım projeleri analizinin ana kavramları ve prensipleri ,Rekabet ortamında karlı projelerin belirlenmesinde karsılasilan zorluklar ve bu projelerin bulunmasının firma icin önemi
 • Yatırım projelerinin kabul edilebilir olup olmadığını farklı değerlendirme teknikleri ile belirlemek. Yatırım projelerin analiz tekniklerinin (Geri Ödeme Süresi (Payback Period), Indirgenmiş Geri Ödeme Süresi (Discounted Payback Period), Net Bugünkü Değer (NPV), İç Getiri Oranı (IRR), ve Karlılık Endeksi) kavranması veetkili kullanılmasının öğrenilmesi
 • Yatırım projelerin analizinde harcama limiti bulunmasının proje değerlendirmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi edilmesi ve proje analiz sürecinin bu sınırlamadan dolayı nasıl değişebileceğininortaya konulması. Projelerin sıralanmasında karşılaşılan sorunların belirlenmesi, Nakit akışının ölçülmesinde kullanılan esasların belirlenmesi—Marjinal nakit akışı (sadece nakit akışındaki değişmeleri hesabe kat). Projenin sağladığı fayda ve maliyetlerin (Serbest Nakit Akışı) nasıl hesaplandığının açıklanması
 • Yatırım projeleri analizinde opsiyonların veya esnekliğin kullanımı ve önemini ortaya koymak, Yatırım projeleri analizinde riskin tanımlanması ve kullanılacak uygun risk oranının belirlenmesi
 • Yatırım projelerinın kabul edilebilir olup olmadığının riske göre düzeltilmiş tekniklerin kullanımı ile belirlenmesi , Yatırım projesi risk analizinde kullanılan tekniklerden olan Duyarlılık Analizi, Senaryo Analizi ve Simulasyon Analizinin açıklanması ve uygulanması
₺ 6.900,00
+ KDV
Kayıt ol
Tarih
Tarih güncellenmektedir

Eğitim Platformu / Yeri
Kayıt ve bilgi
Lütfen geçerli bir ad giriniz.
Lütfen geçerli bir soyad giriniz.
Lütfen geçerli bir email giriniz.
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
Lütfen mesajınızı giriniz.
Lütfen tercih ettiğiniz platformu belirtiniz.
Sizinle iletişime geçmemiz için bu alan zorunludur.
Gönder
Loading...