Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ Bu Web sayfasını kullanarak, www.ifeonline.com.tr veya www.ife.com.tr web sayfalarını kullanım sözleşmesine taraf olabilecek ve Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. A. TANIMLAR

 • Kullanıcı: www.ifeonline.com.tr veya www.ife.com.tr’ye üye olarak profil oluşturan kişi
 • Eğitmen :www.ifeonline.com.tr veya www.ife.com.tr de yer alan eğitimleri sunan kişi
 • İFE : İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi ’ni ve sahip olduğu web siteleri/ platformları

B. HAKLAR www.ifeonline.com.tr veya www.ife.com.tr üzerindeki tüm programların fikri ve mülkiyet hakları mukim İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne aittir. C. İFE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. İFE, Websiteleri’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme;, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İFE, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir.
 2. İFE, Websiteleri üzerinden, İFE’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle İFE tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websiteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında İFE’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. İFE, Websitesi’nde sağlanan eğitim ve diğer hizmetlerle ilgili olarak Eğitmenlerle Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 4. İFE, Kullanıcılar veya Kullanıcılarla Eğitmenler arasında eğitim sürecinde gerçekleşen ve İFE’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve İFE tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
 5. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, İFE ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 6. Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, İFE Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
 7. Bu web sayfası üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi İFE’ye aittir
 8. İFE, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
 9. İFE üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 10. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 11. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 12. Kullanıcı satın aldığı eğitimi sadece www.ifeonline.com.tr veya yönlendirdiği Öğrenme Yönetim Sistemler (LMS) üzerinden izleyebilir. Bu programı yayınlayamaz, basamaz, indiremez, çoğaltamaz ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 13. Eğitimden faydalanma neticesinde uğranılan herhangi bir dolaylı yahut dolaysız zarardan İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Sorumlu tutulamaz.
 14. İFE eğitim sonrasında herhangi bir başarı taahhüdü vermemektedir.
 15. İFE platformun 7 gün 24 saat kullanıma açık olacağı garantisini vermemektedir. Olabilecek aksaklık ve teknik sorunlardan İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Sorumlu tutulamaz.
 16. Her halükarda www.ifeonline.com.tr sebebiyle olabilecek her türlü zararlarda kullanıcının zarara uğradığı eğitimin satın alma bedeli ile İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin sorumluluğu sınırlandırılmıştır.

D. KULLANICININ SORUMLULUKLARI

 • Kayıt sırasında www.ifeonline.com.tr’ye girdiğiniz kişisel bilgilerden oluşur.
 • Kayıt Şartları: ifeonline.com.tr’ye kaydolmanız halinde kayıt formunu doldururken şahsınız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. İFE bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.
 • İFE’deki bilgileriniz ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sitenizde bulundurduğunuz bilgilerin, sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnememesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırsınız.
 • Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
 1. Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, İFE’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve İFE’de Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, İFE platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, İFE’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İFE’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı’ların İFE tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden İFE’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
 4. Kullanıcı’lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İFE, Kullanıcı’lar tarafından İFE’ye iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 5. İFE’nin sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Websitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, İFE ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İFE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İFE, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 6. Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı İFE’nin, İFE çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. İFE, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 7. Kullanıcılar Websitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve İFE platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde İFE’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

E. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • www.ifeonline.com.tr’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 • Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 • İFE’de yer alan eğitim programların bir kısmı dahi başka bir yerde izinsiz kullanılamaz.
 • İFE’de yer alan video programların fikri mülkiyet hakları İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne aittir.

F. GİZLİ BİLGİ

 • İFE üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
 • Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

G. GARANTİ VERMEME

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. İFE İSTANBUL FİNANS ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. H. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER İFE dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. I. PROGRAM İÇERİĞİ Kullanıcı İFE’den alacağı eğitimlerin içeriğinden İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin sorumlu olmadığını bilir. Kullanıcı program satın aldığında içerik hakkında yaşadığı sorunları ife@ife.com.tr adresine iletir. İ. İADE VE KOŞULLARI Kullanıcı eğitimi satın aldıktan sonra şayet eğitimi herhangi bir şekilde izlememişse iade etme hakkına sahiptir. Kullanıcı eğitimi kısmen veya tamamen izlemiş, herhangi bir bölümüne katılmışsa hiçbir surette iade edemez. J. TEBLİGAT İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, İFE’nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. K. DELİL SÖZLEŞMESİ Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, eposta, site içerisindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. L. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde veya kullanıcı sözleşmesine aykırılık tespit ederse önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın İFE’yi kullanma ve programlardan yararlanma hakkını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Aksi belirtilmedikçe web üzerinden satın alınan çevrimdışı eğitimlerin süresi 30 (Otuz) gündür. Bu süreden sonra KULLANICI’nın eğitimi izlenemeyeceği, üyeliğin ilgili eğitim kapsamında sona ereceğini kabul eder. M. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. N. DEVİR Kullanıcı bu sözleşme sebebiyle sahip olduğu hakları ve sözleşmeyi başka birisine veya kuruma devredemez. İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Sözleşmeden doğan haklarını ve sözleşmeyi 3.kişilere ve kurumlara devretme hakkına ve alt sözleşme yapma hakkına sahiptir.