Vergi Kavramı,Vergi Yönetimi ve Avantajlar


Bu eğitim hakkında

Devlet açısından gelir, mükellef açısından ise ödeme yükümlülüğünü ifade eden vergi Anayasamıza göre hukuk devleti olmanın bir gereği olarak sıkı kurallara bağlanmıştır. Söz konusu kurallar gerek usul gerekse vergilendirme yönünden devlet ve mükellefler açısından bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Vergiye ilişkin kurallar Anayasa hükmünden başlamak üzere kanun, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, tebliğ, yargı kararları, özelge gibi belli bir hiyerarşi seti içinde yer almaktadır. Yukarıda yer alan her bir vergiye ilişkin söz konusu kurallar setini işlemeyi amaçlayan bu programda hem vergiye ilişkin usul hükümleri hem de vergi konusuna ilişkin maddi vergi mevzuatı işlenmektedir.

Seminerde; uygulamada daha çok karşılaşılan vergi uygulamaları üzerinde daha fazla durulacak, diğer konular ise özet olarak sunulacaktır.

Sunumlar powerpoint üzerinden yapılacak olup her bir vergi mevzuatı setinin uygulama şekli örnek olaylarla anlatılacaktır. Söz konusu sunumlar doküman şeklinde dersten önce katılımcılara dağıtılacaktır.

Kimler katılmalı?

Bu eğitim temel düzeyde vergi mevzuatına bilgisine sahip olup kurumlarda idari ve mali birimlerde çalışanlar ile mali müşavirlik, bağımsız denetçilik ve iç denetçilik gibi sınavlara hazırlanan çeşitli meslek mensuplarına Türk vergi mevzuatı konusunda genel, sistematik ve öz bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.Program sonunda katılımcılar Türk vergi sisteminin yapısı ve vergi mevzuatı konusunda genel olarak daha derin ve sistematik bilgi sahibi olabilecek, sınavlara hazırlananlar konulara daha hakim ve sınav soruları ile daha aşina olacak ve uygulamanın içinden gelen katılımcılar ise bilgilerini güncelleme imkanı bulmuş olacaklardır.

Eğitim içeriği
Tümünü göster
Vergi· hukukunun kaynaklari (kanun, yönetmeli·k, bkk, tebli·ğ, özelge, yargi kararlari )
Vergi·yle i·lgi·li· temel kavramlar
Türk vergi· si·stemi·ni·n yapisi
Vergi· usul kanunu
 • Vergilendirme Süreci (Tarh, Tebliğ, Tahakkuk)
 • Mükelleflerin Ödevleri
 • Vergi Hukukunda Sorumluluk
 • Değerleme ve Amortisman Uygulaması
 • Süreler, Vergi Hataları ve Zamanaşımı
 • Gecikme Faizi- Gecikme zammı
 • Vergi Cezaları
Gelir Vergisi Mevzuatı
 • Gelir Vergisine Tabi Gelir Türleri (Unsurları)
 • Mükellefiyet Şekilleri (Tam Mükellef – Dar Mükellef)
 • İndirilebilecek Giderler (Gelir Unsurları itibariyle)
 • Menkul Kıymet ve Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Tevkifat (Kesinti) müessesesi
 • Gelirlerin Toplanması
 • Gelir Vergisinde Beyan ve Beyanname Çeşitleri
 • Geçici Vergi
Kurumlar Vergisi Mevzuatı
 • Kurumlar Vergisine Tabi Kurumlar
 • Mükellefiyet Şekilleri
 • Muafiyet ve İstisnalar
 • Verginin Beyanı ve Beyanname çeşitleri
 • İndirilebilecek – İndirilemeyecek Giderler
 • Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç
 • Kurumlar Vergisinde Tevkifat Uygulaması
Katma Değer Vergisi Mevzuatı
 • Vergisinin Konusuna Giren Teslim ve Hizmetler
 • Teslim ve Hizmet Sayılan Haller
 • Mükellef – Vergi Sorumluluğu
 • Verginin Matrahı
 • Vergiyi Doğuran Olay ve Vergilendirme Dönemi
 • Verginin Beyanı ve Ödenmesi
Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
Damga Vergisi
₺ 3.900,00
+ KDV
Kayıt ol
Tarih
Tarih güncellenmektedir

Eğitim Platformu / Yeri
Kayıt ve bilgi
Lütfen geçerli bir ad giriniz.
Lütfen geçerli bir soyad giriniz.
Lütfen geçerli bir email giriniz.
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
Lütfen mesajınızı giriniz.
Lütfen tercih ettiğiniz platformu belirtiniz.
Sizinle iletişime geçmemiz için bu alan zorunludur.
Gönder
Loading...