Şirket Değeri ve Değerleme Modelleri


Bu eğitim hakkında

Şirket ve Hisse Değerleme süreçlerinde yöntemsel ve analitik değerleme kavramlarıyla şirket değerinin belirlenmesi yöntemlerinin öğretileceği bu Eğitim Seminerinde, özellikle de Halka Arz sürecinin önem kazandığı bu dönemde, değerleme tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Gerçek anlamda bir “Know-How” aktarımı olan bu eğitim sonrasında bilginize farklı bir vizyon katacaktır. Eğitimin sonunda katılımcılar Şirket Değerleme Yöntemlerinin teorisini/mantığını ve uygulamalarını anlamış olacaklardır.

Kimler katılmalı?

Denetim ve Değerleme Şirketleri, Yatırım Bankaları , Birleşme-Satınalma Yöneticileri, Şirket Yöneticileri, Aracı Kurum Portföy Yöneticileri, İş Geliştirme Yöneticileri, Aracı Kurum Yönetici ve Analistleri, Yatırımcı Yöneticileri, Özel Bankalar Analistleri, Araştırma Analistleri, Fon Yöneticileri, Yatırım Danışmanları, Hazine Çalışanları , Kurumsal Yönetişimciler, Kredi Analistleri, Mali Müşavirler ve Due Diligence Hukuk Danışmanları.

Eğitim içeriği
Tümünü göster
 • Değer ve Firma Değeri Kavramları
 • Değeri Oluşturan Unsurlar: Değer Sürücüleri
 • Kar - Nakit Akışı
 • Büyüme
 • Risk
 • İskonto Oran
 • Karşılaştırmalı Değerleme Yöntemleri
 • Fiyat-Kazanç Katsayısı
 • Piyasa Değeri- Defter Değeri Katsayısı
 • EBİTDA Çarpanı
 • Net Satışlar Çarpanı
 • Uygun Katsayı ve Çarpanların Belirlenmesi
 • İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (DCF Modeli)
 • İNA Modelinin Hakkında Genel Bilgiler
 • Nakit Akışının Belirlenmesi
 • Nakit Akışları
 • Nakit Akışlarındaki Büyüme
 • Büyüme Evreleri ve Büyüme Analizi
 • Gelecekteki Nakit Akışlarının Belirlenmesi: Finansal Tahmin ve Proforma Finansal Tablolar
 • İndirgeme (İskonto) Oranının Belirlenmesi
 • Risk ve Getiri İlişkisi
 • Risk Primi
 • Belirlilik Koşullarında Değerleme
 • Belirsizlik Koşullarında Değerleme
 • Riske Göre Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yöntemi (APV Method)
 • Finansman Kaynakları ve Maliyetleri
 • Borç Maliyeti
 • Özsermaye Maliyeti
 • İskonto Oranı=Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)
 • Firma Değeri ve Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki
 • Finansal Yapı ve Finansal Kaldıraç
 • Borç Özsermaye Bileşimi
 • Finansal Kaldıraç Derecesi
 • Finansal Kaldıraç Etkisi
 • ROA ve ROE Analizi
 • Firma Değeri Bulunması
 • Firmaya Kalan Serbest Nakit Akışı (FCFF)
 • Sermaye Maliyeti
 • Firma Değeri
 • Net Borçlar
 • Özsermayenin Değeri
 • Sektörel Farklılıklar ve Yöntem Seçimi
 • Birleşme ve Devralma Analizleri İçin Yöntem Seçimi
 • Halka Arz (IPO) Sürecinde Yöntem Seçimi
₺ 6.900,00
+ KDV
Kayıt ol
Tarih
27-28 Nisan 2024

Eğitim Platformu / Yeri
Kayıt ve bilgi
Lütfen geçerli bir ad giriniz.
Lütfen geçerli bir soyad giriniz.
Lütfen geçerli bir email giriniz.
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
Lütfen mesajınızı giriniz.
Lütfen tercih ettiğiniz platformu belirtiniz.
Sizinle iletişime geçmemiz için bu alan zorunludur.
Gönder
Loading...