Kurumsal Kredi Risk Analizi


Bu eğitim hakkında

Kurumsal kredi riski modelleme yöntemleri ve araçları analiz etmek için farklı enstrümanları irdelemektir.

Kurumsal Risk Analizi için şirketin mali yükümlülüklerini etkileyecek yeteneklerin irdelenmesi, finansal risklerin açıklanması ve örneklerle tartışılması eğitimin temelini oluşturmaktadır. Özgün bir içerikle hazırlanan bu eğitim semineri bütün etkenleri bir arada uygulama ve yönetme becerisi sağlamaktadır.

Ayrıca Kurumsal Riski değerlendirmek için bilinen yöntemlerin dışında , iş modelleri, iş ortamı, mali tablolar , derecelendirme, kredi kalitesi ve borç ödeme yeteneğindeki kriterler de ele alınarak işlenecektir.

Kimler katılmalı?

Bankaların Kredi Yönetmenleri, Risk İzleme Birimleri, Şube Yönetmenleri, Sigorta Şirketleri Yöneticileri, Yatırım Bankaları Kerdi ve Kurumsal Yönetim birimleri ile Derecelendirme ve Risk İzleme kuruluşları ile Risk Transferi ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlar ile Şirketlerin Finans ve Kredi Bölüm yöneticileri de ; kredibilite ölçümleme , modelleme ve kritik izleme süreçleri , temerrüt ve yapılandırma süreçleri ile ilgili bilgilerini artırmak amacı ile katılabilir.

Eğitim içeriği
Tümünü göster
 • Kredi Riski
 • Kredi riski olayları (iflas, ödeme zorlukları, v.b.)
 • Yeniden yapılandırma ve iflas süreci
 • Kredi kalitesinde bozulma ve göç riski
 • İçsel Kredi Riskleri
 • Kurumsal iş stratejilerinden kaynaklanan riskler
 • Finansman politikalarından kaynaklanan riskler
 • Kurumsal Kredi Risk Anatomisi
 • Krediler, tahvil ve diğer pasifler
 • Senior, junior ve ikincil borç
 • Şarta bağlı riskler
 • Bilanço dışı riskler
 • Temel İlkeleri
 • Finansal Strateji Dinamikleri,
 • Stratejik Planlama Hiyerarşisi
 • Riskler ve Belirsizlik
 • Performans ve Kazançlar
 • Oranlar / Karlılık
 • Örnekler
 • İstikrar ve Mali Analiz
 • Genel mali tablo analizi
 • Yatay ve dikey analiz
 • Mali maskaralık ve diğer hileler
 • Finansal Esneklik ve Likidite
 • Operasyonel ve nonoperasyonel esneklik
 • Likidite riski ve oranları, likidite kaynakları
 • Nakit akış GAP analizi (finansman açığı)
 • Refinancing risk (ön ödeme, olgunlaşan borç)
 • Nakit Akışı ve Ödeme Kabiliyeti (Solvency)
 • Nakit akım tablosu ve nakit akış oranlarının incelemesi
 • Nakit Akım Tablosu ile bilanço ve gelir tablosu ilişkisi
 • Serbest nakit akışı borç ve ölçüm kapasitesi tanımlanması ve değerlendirilmesi
 • Örnekler
 • Makro faktörler, iş stratejisi, sektör (Porter Model)
 • Yönetim ve mülkiyet yapısı
 • Rating Kurumları ve Önemi
 • Değerlendirme Yöntemleri
 • Değerlendirme Süreci
 • Derecelendirme ve yorumların türleri ve dereceler
 • Rating Kurumlarının kriz sonrası degerlendirilmesi
 • Basel III Kapsamında Kredi Riski
 • Standart Yaklaşım
 • İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım
 • Genel Bakış
 • Finansal Sözleşmelerde üzerinden Kredi Risk Azaltıcı
 • Olumlu sözleşmeler
 • Negatif sözleşmeler
 • Mali sözleşmeler
 • Kredi Risk Transferi ve Varlığa Dayalı Finansman
 • Kredi garantisi
 • Kredi türevleri
 • Menkul ve Proje Finansmanı
 • Raporlama ve Yönetim Kontrol
₺ 6.900,00
+ KDV
Kayıt ol
Tarih
Tarih güncellenmektedir

Eğitim Platformu / Yeri
Kayıt ve bilgi
Lütfen geçerli bir ad giriniz.
Lütfen geçerli bir soyad giriniz.
Lütfen geçerli bir email giriniz.
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
Lütfen mesajınızı giriniz.
Lütfen tercih ettiğiniz platformu belirtiniz.
Sizinle iletişime geçmemiz için bu alan zorunludur.
Gönder
Loading...