Finansal Risk Yönetimi ve Enstrümanları


Bu eğitim hakkında

Bu eğitimin amacı kurumların başarılı finansal yönetimleri için gerekli olan Risk Yönetimi modelleri ve Finansal Risk Yönetiminin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Rekabetin yoğunlaştığı ve küresel ekonomide kırılganlıkların yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir büyüme ve ideal kurumsal yapı için Finansal Risk Yönetimi'nin önemi artmıştır.

Bu eğitimde risk yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramlar üzerinde durulacak ve Finansal Risk Yönetim Metodolojisi’nin uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine paylaşımlar yapılacaktır.

Eğitimin sonunda, katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

Finansal riski teşhis etmek, ölçmek ve kontrol etmek · Piyasa, Kredi, Operasyonel ve Likidite Risklerini sınıflandırmak ·Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör · Risk faktörlerini ve risk önlemlerini anlamak

Kimler katılmalı?

Bu eğitim, kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, risk ve fırsatlar hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan risk yönetimi yönetici ve çalışanları , iç denetim ve finansal yönetim ve Bütçe ve Raporlama yöneticilerine fayda sağlayacaktır.

Eğitim içeriği
Tümünü göster
 • Riskin Tanımı
 • Riskin kaynakları
 • Neden firmalar riski yönetir?
 • Risk ölçüm ve risk yönetimi: Örnek Çalışmalarla birlikte
 • Risk yönetimi araçları – Endeks vadeli, hisse senedi swap, seçenekler
 • Finansal Risklerin Tanımı
 • Risk Yönetimi ve Faktörel Etkenler
 • Piyasa riski
 • Kredi Riski
 • Operasyonel Risk
 • Likidite riski: Örnek Çalışmalarla birlikte
 • Kaynak ve Borçlanma Araçları Riskleri – Kur Riski-Faiz Riski- Enflasyon Etkisi
 • Sistemik Risk
 • Para ve Sermaye Piyasaları
 • Türkiye de Düzenleyici Kurumlar (TCMB/Hazine/SPK) ve
 • Yabancı düzenleyici ve etkileyici yapılar - FED
 • Risk Yönetimi Kavramları
 • Risk faktörleri
 • Risk ölçümü: Riskteki değer, beklenen açık, şartlı riskteki değer, risk ölçümlerinin tutarlılığı
 • Senaryo analizleri ve stres testleri
 • Riskin Erken Saptanması
 • Raporlama – Vaka Çalışması
₺ 6.900,00
+ KDV
Kayıt ol
Tarih
Tarih güncellenmektedir

Eğitim Platformu / Yeri
Kayıt ve bilgi
Lütfen geçerli bir ad giriniz.
Lütfen geçerli bir soyad giriniz.
Lütfen geçerli bir email giriniz.
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
Lütfen mesajınızı giriniz.
Lütfen tercih ettiğiniz platformu belirtiniz.
Sizinle iletişime geçmemiz için bu alan zorunludur.
Gönder
Loading...